Wethouder De Jonge opent Huis van de Wijk Grote Hagen


logo-Huis-van-de-Wijk-Grote-HagenHuis van de Wijk Grote Hagen opent op 20 januari 2016 officieel de deuren voor alle bewoners in de wijk. Hiermee telt IJsselmonde vier Huizen van de Wijk. Wethouder Hugo de Jonge van Onderwijs, Jeugd en Zorg verricht de officiële opening van deze nieuwe ontmoetingsplek. Vanaf dat moment kunnen wijkbewoners er terecht voor een gevarieerd programma van activiteiten, contact met andere bewoners en ondersteuning van diverse maatschappelijke organisaties.
Rotterdam telt sinds begin dit jaar 48 Huizen van de Wijk. Invulling hieraan wordt zoveel mogelijk gegeven door bewoners zelf, met op de achtergrond de professionals die het welzijnswerk organiseren. In IJsselmonde wordt dit vormgegeven vanuit Parasolgroep IJsselmonde, die zich hard maakt voor een goede verbinding tussen welzijn, zorg en wonen. Voor het welzijnswerk spelen PIT 010, IJsselwijs en ContourdeTwern hier een belangrijke rol in.

Voor iedereen

“Een Huis van de Wijk is er voor alle bewoners”, vertelt Paul dos Reis, Teamleider Wijkontwikkeling bij PIT 010. “Zij zijn allemaal welkom om deel te nemen aan activiteiten als cursussen, inloop en dagbesteding, of om die zelf op te zetten. Het Huis van de Wijk is ook de plek waar kinderen bijvoorbeeld hun jongerencoach ontmoeten, waar werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren en waar mensen met schulden hun financiën weer op orde brengen.” Veel partijen zijn dan ook betrokken bij Huis van de Wijk Grote Hagen. Zo functioneert het ook als een ondersteuningspunt voor vrijwilligerswerk en mantelzorg en zijn leerlingen van VSO Herenwaard in de vorm van leerwerktrajecten actief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Dos Reis: “Verbinding is het sleutelwoord. Op deze manier zijn alle mensen uit de wijk betrokken bij Grote Hagen. Dit maakt het letterlijk een huis van de wijk, waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.”

Herkenbaar logo

Huizen van de Wijk werden vroeger wijkgebouwen genoemd. Gemeente Rotterdam, die in Rotterdam opdrachtgever is van het welzijnswerk, heeft de nieuwe benaming ingevoerd om te onderstrepen dat deze plekken daadwerkelijk van en voor de bewoners zijn. Elk Huis van de Wijk is herkenbaar aan het nieuwe, kleurige logo op de gevel. In IJsselmonde zijn dit behalve Grote Hagen ook De Dijk, De Focus en Lombardijen.

Deuren open op 20 januari

Bewoners van IJsselmonde zijn op 20 januari van harte welkom tijdens de opening van Huis van de Wijk Grote Hagen op de Grote Hagen 92. Het programma start om 12.00 uur (inloop vanaf 11.15 uur). Na de officiële openingshandeling is er volop ruimte om kennis te maken met het nieuwe Huis van de Wijk. Kijk voor meer informatie en voor het complete programma op www.pit010.nl.

Een reactie plaatsen