Samen meer mogelijk maken!


Samen-meer-mogelijk-maken800Rotterdam-nieuws.nl / .com online staat voor: “Samen meer mogelijk maken”!

Het is aan de tijd om vele zaken te veranderen en van Dualiteit terug te keren na onze essentiële waarheid en dat is dus de Eenheid.

Alles is met elkaar verbonden en vormt samen een groot geheel. De religies baseren op deze kernwaarden, spiritualiteit geeft de mogelijkheid om dit te ervaren en de nuchtere wetenschap is er inmiddels ook achter gekomen. Nog afgelopen jaar is de ontdekking van het GOD-deeltje, in de overal aanwezige energie, gemaakt.

Te veel invloeden houden de maatschappij tegen om een hartverwarmend, gezellig, mooi, wijs, evenwichtig en duurzaam geheel te vormen, waar iedereen gelukkig zijn ware zelf kan inbrengen.

Het vertrouwen was de afgelopen decennia keer op keer op de politiek en overheid gericht en is toch iedere keer teleur gesteld. We hebben juist de afgelopen jaren duidelijk kunnen zien waar dit naar toe leidde. In een nieuwe crisis en in een nog grotere contrast van rijkdom en armoede. Dat een kleine elitaire groep van 0,01 % van de wereldbevolking meer vermogen bezit dan alle anderen bij elkaar maakt duidelijk hoe krom de wereld vandaag de dag in elkaar is gezet. We zijn allemaal gelijk maar de wereld leert je iets anders.

Dit te veranderen is een proces die al in gang is gezet en de wereldwijde crisis of het daarmee verbonden chaos is een uitdrukking ervan. Op 21-12-2012 is de wereld niet vergaan maar is volgens verschillende voorspellingen een nieuw tijdperk begonnen. Dus dit proces van verandering wordt daarom door allerlei onzichtbare en zichtbare krachten ondersteunt, zodat de transformatie ook eindelijk met succes is gezegend op aarde. (Meer informatie (later of vraag ernaar))

Dus we kunnen enerzijds blij zijn en vol vertrouwen in de toekomst blikken maar hebben ook alle de taak ons deel te doen, voor ons zelf en voor het geheel!

Rotterdam-nieuws.nl / .com heeft de intentie om dit “Nieuwe Rotterdam” en deze nieuwe vorm van samenleving mogelijk te maken. Een samenleving, die niet van buitenaf wordt bestuurt maar door de bewoners zelf. Het opheffen van de deelgemeenten kan dan ook als teken van deze tijd worden gezien en bijvoorbeeld Feijenoord online als het nieuwe “Zalfbesturingsmodel” om met z’n allen en voor iedereen meer mogelijk te maken. Zo kunnen wij dan samen bijvoorbeeld de volgende doelen realiseren:

  1. Nieuwe werkgelegenheid creëren, die duurzaam, leuk en vernieuwend is.
  2. Hierdoor beginnen wij armoede op een efficiënte manier op te lossen.
  3. Meer keuze en vrijheid in de eigen beroepsmatige activiteiten.
  4. Financiële vrijheid, zekerheid en een eerlijke beloningsstructuur (niet zo als bij de banken, die op kosten van goedgelovigheid miljarden…)
  5. Betere bescherming voor mensen met een laag inkomen
  6. Evenwicht in tijdsbesteding (Meer tijd voor familie, vrienden, hobby’s en jezelf)
  7. Gezondheid en vitaliteit voor iedereen door implementatie van essentiële kennis
  8. Verbetering van de samenleving door nieuwe techniek en elementaire kennis, die van overheid/belanghebbenden wordt onderdrukt.
  9. Een eerlijke en rechtvaardige rechtspraak
  10. Verwijdering van onrechtvaardige dwangmiddelen door de overheid (Chantage en negatieve spiralen)

Dit zijn maar een paar punten van de vele onderwerpen, die aan verandering en verbetering toe zijn.

De genoemde 10 punten worden gaande weg meer ingevuld door samen in actie te komen.

We hopen dat met de tijd iedereen meedoet om van Rotterdam en ieder gebied zoals bijvoorbeeld Feijenoord of Delfshaven een bloeiende mooie samenleving te creëren waar iedereen graag woont, werkt en zijn vrije tijd door brengt. Uiteraard is het niet de bedoeling om een gebied te isoleren, maar een nieuwe krachtvolle en innoverende gemeenschap te vormen in een groter geheel.

Afwachten en op de oude manier verder gaan brengt niet de gewenste veranderingen. Het dient maar alleen een kleine elitaire groep.

Dus we roepen iedereen in IJsselmonde op om hieraan mee te werken en mee te doen. Dit gaat makkelijk en is ook nog leuk ook.

Deze pagina is een begin en zal verder groeien in simpele en leuke stapjes naar een mooie samenleving.

Bedankt voor de aandacht en hopelijk kunnen we samen iets moois laten ontstaan.

1. Belangrijke stap: Meld je aan, praat online mee en volg de ontwikkelingen!


 Stuur ons een korte reactie wat je ervan vind!

[contact-form][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Reactie’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]